Sunday, December 4, 2011

“Dengan Nama Allah s.w.t. Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani”

Alhamdulillah...siap jugak prezi saya yang TERBARU......(^____^)...let's enjoy...:)
SEKIAN...WASALAM....SMILE ALWAYZ...:)
“Dengan Nama Allah s.w.t. Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani”

Alhamdulillah....akhirnya sudah siap MY NEW PREZI.....LETS ENJOY IT..(^___^)
SEKIAN WASALAM.......SMILE ALWAYZ..:)

MY LATEST PREZI

“Dengan Nama Allah s.w.t. Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani”


Alhamdulillah...siap jugak my LATEST PREZI......let;s enjoy it..(^___^)SEKIAN WASALAM.....SMILE ALWAYZZ...:)

Saturday, December 3, 2011

KEMAHIRAN ASAS UNTUK BELAJAR FIZIK DENGAN BAIK

“Dengan Nama Allah s.w.t. Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani”

Alhamdulillah...pada kelas ini saya telah mendapat ilmu baru lagi dan amat bertepatan dengan saya sebagai GURU FIZIK insyaAllah...moga Allah megizinkan saya dan kawan-kawan untuk berbakti kepada anak bangsa.....:).......kami pelajari 3 asas kemahiran sains yang berkait rapat dengan definisi secara operasi, penaakulan nisbah dan bahagi dan akhir sekali ialah pentafsiran graf.


DEFINISI SECARA OPERASI

Definisi secara operasi? Macam pernah dengar kan?? sebenarnya definisi secara operasi ini salah satu daripada kemahiran proses sains. Definisi secara operasi bermaksud menghuraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menilai sesuatu konsep. 

Saya belajar bagaimana untuk mendefinisikan secara operasi luas?? Kebanyakan pelajar hanya mengelaskan luas dengan panjang x lebar. Sebenarnya formula ini hanya untuk objek yang tetap contohnya meja atau papan hitam....bagaimana pula dengan objek yang tidak tetap??? bagaimana kita ingin mengira luas?? Contohnya daun. Jika ingin mengira luas daun kita tidak boleh untuk mengira melalui formula sahaja tetapi kita kena mengira melalui kertas graf.

Saya juga mempelajari bagaimana mendefinisikan secara operasi isipadu??? Definisi operasi bagi isipadu pula adalah bilangan blok berukuran 1 sentimeter padu yang dapat dimuatkan ke dalam sesuatu objek.


PENAAKULAN NISBAH DAN BAHAGI
Pelajar perlu berupaya menginterpretasi secara lisan, menggunakan perkataan mereka sendiri maksud angka yang diperoleh daripada suatu nisbah atau pembahagian.

PENAAKULAN NISBAH DAN BAHAGI TERBAGI KEPADA DUA
1) Dimensi yang sama
2) Dimensi yang berbeza

         Bagi kuantiti fizik dengan dimensi yang sama, nilai berangka hasil nisbah digunakan sebagai perbandingan, iaitu berapa kali lebih besar (atau lebih kecil) satu kuantiti berbanding kuantiti yang satu lagi.

CONTOHNYA : 

             E.g. 100m tinggi bangunan A = 10
                    10m tinggi bangunan B
           
       bermaksud bangunan A adalah 10 kali lebih tinggi daripada BBagi kuantiti fizik dengan dimensi yang berbeza, hasil nisbah menunjukkan berapa banyak pengangka/pembilang (numerator) dikaitkan dengan satu unit penyebut (denominator)

CONTOHNYA :

    
   1)    8N/4 meter persegi.....apa yang dimaksudkan???    Melalui penaakulan kita dapat nyatakan bahawa berapa banyak daya yang ke atas bertindak ke atas satu unit luas.
      2)    5kg/RM3.00.....bermaksud berapa banyak jisim yang saya dapat apabila saya bayar dengan satu ringgit.
     3)    8kg/meter perisipadu...memberi maksud jumlah jisim yang terkandung dalam satu meter padu isipadu

PENAKSIRAN GRAF
 Mentafsir graf juga merupakan salah satu konsep dan kemahiran asas untuk belajar fizik dengan baik. Melalui graf, kita dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan.


SEKIAN...WASALAM...SMILE ALWAYZ...:)